10 מטליות נשלפות - 2 יחידות

20

 פריטכמות
10 יח' מטליות נשלפות צבעוניות מבריקל 30*30
10 יח' מטליות נשלפות לבן מבריקל 30*30
גלילה למעלה